26 januari, 2017 2 Comments Omgangsvormen

Ministerie van omgangsvormen

Eind 2016 werd symbolisch het ministerie van Omgangsvormen opgericht met Anne-marie van Leggelo, Lilian Woltering, Nahnya van Voorst tot Voorst, Jan Jaap van Weering, Wouter Verkerk, Martin van der Zwan en Roel Wolbrink.

Doel is de kennis van de (goede) omgangsvormen een impuls te geven en de onverschilligheid te verminderen door op een aantal beleidsterreinen de discussie in Nederland een impuls te geven. Ieder lid mag namens de groep spreken maar wel op persoonlijke titel.

Onderwerpen die we graag bespreken en in de Benelux naar een hoger plan willen tillen zijn ondermeer:

 • Beleefdheid
 • Sociale verkeersregels
 • Relatiemanagement
 • Geweldloze communicatie
 • Hostmanship
 • Tafelmanieren
 • Debat-technieken
 • Jargon taal ombuigen tot toegankelijke teksten
 • Verhoging interculturele kennis
 • Rentmeesterschap
 • Sociale media omgangsvormen
 • Inzicht (voedsel)keten en hoe iets gemaakt wordt
 • Oog voor het ambacht
 • Respect voor veteranen, (oud) topsporters, politie etc verhogen
 • Ruis voorkomen oa door op te ruimen
 • Ontspannen door feesten te vieren

Van repressie en maakbaarheid naar preventie en inzicht. Een waarheid is er niet. Het is ons inziens goed zijn om minimaal twee waarheden te laten zien en dan een keuze te onderbouwen. Het lijkt niet verstandig met regels te komen maar eerder met achtergronden, mogelijkheden en wenken. Een A-typische ministerie dus. De waarheid bestaat immers niet in een multi-culturele samenleving.

Een voorbeeld van waar het mis gaat, zijn huisregels in Horeca en openbare ruimte die vaak vanuit een verboden zijn geschreven in plaats vanuit wenselijk gedrag. Ook politici die ‘handen geven bij een begroeting’ opleggen snappen de historie niet. We willen inzicht geven hoe iets is ontstaan, hoe gebruiken tot stand zijn gekomen en dat iedereen de keuze heeft die al dan niet te omarmen. Maar dan wel bewust. Gastheren en gastvrouwen mogen natuurlijk aangeven wat in hun huis gebruikelijk is. Het is dan aan de gast om zich hier aan te conformeren of liever thuis te blijven.
Het ‘ministerie’ wil kennis delen en vergroten. Dus niet belerend, bestraffend of veroordelend, maar positief, opbouwend en inlevend. We dagen u allen uit uw bijdrage te leveren, daar is iedereen bij gebaat. Graag vanuit begrip en met een positieve grondhouding. Dat ontspant immers anderen.

Share: