23 september, 2005 6 Comments Internationaal

Buitenlanders weg ermee?

Volgens de helft van de Nederlandse bevolking telt Nederland te veel ‘allochtonen’, zo blijkt uit het deze week verschenen Jaarrapport Integratie van het CBS en het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Uit dit rapport blijkt dat de tolerantie voor allochtonen uit andere culturen erop achteruit gegaan. “Het oordeel is het meest negatief over Marokkanen“, zo valt te lezen in het onderzoek. Het onderscheid allochtonen/autochtonen wordt overigens alleen in Nederland gebruikt (het woord ‘apartheid’ is ten slotte niet voor niets Nederlands). De term allochtoon wordt te pas en te onpas gebruikt en werkt stigmatiserend. Zo is een rasechte Hollander die de ‘pech’ heeft afkomstig te zijn van de Antillen (Nederlands grondgebied) een allochtoon, maar een Indonesiër niet, want afkomstig uit een der voormalige koloniën. Desalniettemin blijft het kabinet spreken van allochtonen, zo schrijft het in een brief aan de Tweede Kamer.

Expats

Het feit dat buitenlanders niet echt hartelijk worden ontvangen in Nederland blijkt ook uit een gisteren uitgelekte opiniepeiling onder werknemers van in Nederland gevestigde internationale organisaties zoals het Internationaal Gerechtshof, Europol, en de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens. Maar liefst 77% van de expats in Nederland geeft aan weg te willen, onder meer vanwege het groeiende wantrouwen van Nederlanders jegens vreemdelingen.

Op dezelfde dag dat het CBS zijn rapport publiceerde, adviseerde topeconome Giovanna Prennushi van de Wereldbank juist dat Nederland veel meer immigranten moet toelaten. Ook volgens de auteurs van Het Blauwe Boekje is Nederland nog lang niet vol, en kunnen de ‘autochtonen’ best gebaat zijn bij wat meer exotische invloeden. Bovendien zijn immigranten onmisbaar voor een groeiende en gezonde economie. Vindt u buitenlanders vreemd en ongewenst, ga dan bij u zelf te rade of u wellicht zelf niet een beetje vreemd bent. In het grootste deel van de wereld bent u namelijk ‘die buitenlander’.


Share: