13 augustus, 2005 1 Comment Geen categorie

Titels

Afgelopen zaterdag een kleine ingezonden brief, in een klein hoekje, in het NRC Handelsblad. Een zekere heer De Poorter uit Eindhoven merkte op dat in een advertentie naar aanleiding van het overlijden van Wim Duisenberg de ministerraad, toch al niet bekend om haar goede manieren, ondertekende met mr.dr. J.P. Balkenende, drs. Zalm en Mr. L.J. Brinkhorst. De heer De Poorter merkte in zijn brief terecht op dat het in een overlijdensadvertentie gaat om de overledene en dat men de titels weg hoort te laten. Een blik op de overlijdensadvertenties in diezelfde krant van afgelopen zaterdag levert een treurig beeld op: de drs. en mr. aanduidingen vliegen je om de horen. Hoogst onbeleefd!

Het gebruik van adellijke titels kan nog wel eens helpen bij het verkrijgen van een upgrade bij een budgetmaatschappij. Academische titels gebruiken in het maatschappelijk verkeer gebeurt alleen in Nederland en Duitsland. Titels als ir., ing. en mr. zijn alleen relevant binnen Nederland. In de rest van het buitenland is een BA/MA (Bachelor/Master of Arts) of BSc/MSc (Bachelor/Master of Science) achter uw naam handig in academische kringen. Wanneer u in het dagelijks leven uw titel doctorandus gebruikt, of op uw visitekaartjes afdrukt, maakt u een wel erg armoedige indruk. U geeft namelijk te kennen dat u van plan bent ooit te promoveren en doctor te worden. Gezien het feit dat u blijkbaar uw studie niet heeft afgerond, zal men zich afvragen of u überhaupt wel eens iets afmaakt. En daar bent u nog trots op ook. Wees dus terughoudend met het gebruik van titels.


Share: