1 juli, 2019 0 Comments Internationaal

Hoe polyglot zijn politici?

Meertaligheid in de Nederlandse politiek

Polyglossie, oftewel meertaligheid, wordt vaak gezien als een teken van intelligentie. Daarnaast is het een nuttige vaardigheid voor mensen die zich bemoeien met zaken in het buitenland, zoals sommige politici. Maar hoe meertalig, of misschien zelfs tweetalig, is de politiek eigenlijk?

Buitenland

Taalfoutjes leiden geregeld tot lachwekkende situaties. Zo noemde Macron de vrouw van de Australische Minister President vorig jaar nog delicious in plaats van delightful.

Vooral politici in de Verenigde Staten mogen wat meer hun best doen als het op talen aankomt. Terwijl meer dan de helft van de Europeanen een gesprek kan voeren in twee talen, was geen enkele Amerikaanse president na 1945 tweetalig (basiskennis van een andere taal daar gelaten). Ook in het Verenigd Koninkrijk is te zien dat steeds minder Engelsen een vreemde taal leren. Margaret Thatcher zag onderwijs in andere talen als tijdverspilling, omdat ze vond dat anderen maar Engels moesten praten. Deze afname komt inderdaad doordat steeds meer mensen buiten Engeland juist wel Engels spreken als tweede taal.

Nederland

En hoe zit dat eigenlijk in ons eigen land? Na Zweden spreken Nederlanders gemiddeld het beste Engels als niet-moedertaalsprekers. Maar door de verengelsing neemt ook hier het aantal studenten dat een derde taal studeert af. Hoewel er over accenten nog wat te zeggen valt, spreken de meeste Nederlandse politici meer dan twee talen. Sigrid Kaag spreekt zes talen vloeiend, maar toespraken van minister Stef Blok in andere talen zijn moeilijk te vinden. Vooral Nederlandse uitdrukkingen blijken voor politici niet altijd even makkelijk in hun soms steenkolenengels. Leuk voorbeeld: Joop den Uyl zou in de jaren ‘70 over ons land van ondernemers hebben gezegd: “We are a nation of undertakers”, wat zou betekenen dat er veel begrafenisondernemers in Nederland zijn….

Voordeel of nadeel?

Zeker voor overleg met politici uit andere landen komt het spreken van meerdere talen goed van pas, aangezien nuances belangrijk kunnen zijn in politieke besprekingen. Daarnaast laat onderzoek zien dat meertalige hersenen daadwerkelijk andere delen activeren. Zo zouden deze meer grijze materie bevatten, waar informatie wordt verwerkt. Hoewel niet alle onderzoekers het hier mee eens zijn, heeft onderzoek verschillende voordelen gevonden van meertaligheid, zoals betere verbale vaardigheden, ruimtelijke vaardigheden en concentratie. Kinderen die meerdere talen spreken lijken ook empathischer te zijn.

Er lijkt echter ook een schaduwzijde te kleven aan meertaligheid in de politiek. Zo wordt het door zowel rechts als links als elitair gezien. Frans Timmermans, die zeven talen spreekt, wordt hierdoor door sommigen als onbetrouwbaar gezien. Nationalistische politici hechten ondertussen steeds meer waarde aan hun eigen taal.

Hoewel u zich inmiddels in veel landen met Engels kunt redden, kan het leren van een andere taal geen kwaad. In deze tijd van globalisering kunt u nog weleens flink for monkey staan als u in het buitenland de verkeerde kant op loopt na het vragen van de weg omdat u no cheese van de taal hebt gegeten.


Share: