Als u praat is het niet alleen belangrijk wat u zegt, maar ook hoe u het zegt. De stem is het belangrijkste instrument om te overtuigen.

De klank van de stem wordt voor een groot deel genetisch bepaald, maar ook door emoties, lichaamsbouw, de manier van ademhalen en het zelfbewustzijn. Het wordt tijd dat we de stem als serieus instrument gaan beschouwen en haar bewuster gebruiken. Een stemcoach of logopedist kan daarbij helpen.

Buikspieren

Om de stem krachtiger te gebruiken moet u ademhalen via uw buik, of beter gezegd: via de spieren in de onderrug, waardoor de onderste buikspieren worden aangespannen. Dat gaat bijna automatisch als je je onderrug aanspant als je inademt. Een tweede aandachtspunt is dat u uw lichaam als een klankkast moet zien en bij het inademen de buik boller maken en bij het uitademen de buik ont- luchten. Het inademen gaat feitelijk vanzelf, maar het uitademen mag ‘moeite kosten’. Op die manier helpt de ademhaling om uw boodschap over te brengen door deze ‘naar buiten te dragen’. Door de buikademhaling heeft u ook meer con- trole over uw emoties.

Door rechtop te zitten of te staan, kunt u gemakkelijker de hele klankkast gebruiken en daarmee je stem extra draagkracht geven. Probeer maar eens zittend en staand te schreeuwen en ontdek het volumeverschil. De articulatie wordt verbeterd als u bij elke lettergreep je onderkaak laat zakken en uw tong actiever gebruikt. En de spanning in de stem kunt u verminderen door van tevoren wat rek- en strekoefeningen te doen voor je lichaam en kaak. Dat klinkt gek wellicht, maar het werkt echt. Daardoor wordt het namelijk makkelijker om de onderkaak te bewegen en dus beter te articuleren, en ontspant uw nek, zodat u uw hoofd lager houdt waardoor de stem lager wordt en u met meer autoriteit praat.

Intonatie

Een vraag kan door de toon worden opgevat als een compliment, een verwijt of een afwijzing. Het is opvallend dat wanneer de boodschap wordt tegengesproken door de intonatie, we meer geloof hechten aan wat de intonatie ons vertelt dan aan de inhoud. Het is belangrijk erop te letten hoe u iets zegt en niet alleen wat u zegt. Emoties slaan terug op de stembanden, waardoor het geluid dat u voortbrengt als u boos bent niet vanuit de buik wordt gecontroleerd, maar door uw ‘ver- wrongen’ stembanden.

Om mensen niet te verliezen in het betoog, moet u ervoor zorgen dat uw stem niet monotoon, te zacht of te hakkelig is, maar helder en rustig. Om aangenaam over te komen, moeten mannen vooral rust in hun stem leggen en vrouwen enthousiasme. Scherpe stemmen en heel zware stemmen vinden de meeste mensen irri- tant. Hard spreken is zelden effectief, omdat het een (vermeende) dominantie of onmacht laat zien. Bij ruzie gaan mensen steeds harder praten om elkaar te overschreeuwen. Meestal wordt de ruzie daarmee niet opgelost; integendeel. Het is overigens heel moeilijk om ruzie te maken terwijl u fluistert of gedempt praat.