Nederlanders associëren protocol nogal snel met onnodige regels en formaliteiten, maar protocol heeft de toekomst, zo betoogt Jan Paul Wijers.

Leiders en managers kunnen niet zonder een goed netwerk en het kennen van de juiste mensen. Aristoteles drukte het als volgt uit: “Macht is geen kwestie van bevelen geven en kracht te gebruiken. Macht is de capaciteit met anderen samen te werken, in het algemeen belang.” In ‘The Grant Study’ van de Amerikaanse universiteit Harvard (o.a. beschreven in Triumphs of Experience) kwamen onderzoekers tot een soortgelijke conclusie: “Het is het vermogen om relaties aan te gaan wat (zakelijk) succes voorspelt. In onze cultuur zijn netwerken steeds belangrijker.”

Netwerkmanagement

De behoefte aan een goed netwerk creëert de behoefte aan goed netwerkmanagement oftewel protocolmanagement. Zo is een staatsbezoek bijvoorbeeld veel meer dan een ontmoeting tussen twee staatshoofden. Op alle niveaus vinden zinvolle ontmoetingen plaats, georganiseerd met behulp van protocolmanagement. Niet alleen een monarchie heeft behoefte aan zinvolle ontmoetingen en dus aan protocolmanagement. Zo organiseren banken veel relatiebijeenkomsten om het persoonlijk contact met de klant te vergroten. Een ander voorbeeld zijn modeshows die niet alleen zijn bedoeld om laatste mode te presenteren, maar ook om de (potentiële) klant te ontmoeten.

Protocol heeft toekomst

Er is nog een reden waarom protocol de toekomst heeft en dat heeft te maken met tijd. We hebben het allemaal te druk en onze tijd is schaars. In die schaarste is persoonlijke aandacht een luxe geworden. Het grootste goed wat je iemand kan geven is tien minuten van je tijd. Modern protocolmanagement is een efficiënte en effectieve manier om de schaarse contactmomenten te optimaliseren. Het vergroot het rendement dat persoonlijke aandacht kan brengen.

Doel belangrijker dan middel

In dit proces spelen moderne protocolmedewerkers een vitale rol. De klassieke protocolmedewerker richt zich vooral op de regels van het protocol. De moderne protocolmedewerker begrijpt het grote plaatje, de doelstellingen van de ontmoeting en zelfs de strategie van een organisatie. Hij of zij is expert in het vertalen van dit alles in steeds een verschillend protocol. Modern protocol gaat niet over protocolregels, het gaat over analyseren, vertalen en pas als laatste toepassen.