29 mei, 2011 0 Comments Geen categorie

Business Etiquette 3.0 broodnodig

Nederlandse directeuren en managers kennen het belang van businessetiquette niet en negeren de geijkte omgangsnormen en kansen. Sterker nog ze zijn nogal horkerig. Nederlanders worden internationaal gezien als onbeleefd, ongeduldig en te direct. Kansen om het optimale uit de klantrelatie en zakelijke overeenkomsten te halen blijven onbenut. Dit stelt Roel Wolbrink, auteur van het boek ‘Business Etiquette 3.0’. Aanleiding is een etiquetteonderzoek onder 783 Nederlandse directeuren en managers. Ofschoon de onderzoeksgroep de Nederlandse etiquettekennis met een voldoende beoordeelt, ligt het Nederlands gemiddelde ver onder het buitenlands gemiddelde. Directeuren en managers beoordelen hun eigen kennis met een krappe 7, terwijl Nederlanders de kennis van Japanners met een 9,2 beoordelen. Volgens Wolbrink zijn Nederlandse directeuren en managers te weinig bezig met businessetiquette. Dit gedrag wordt ingegeven door de aversie tegen etiquette, egocentrisme en wellicht ook gemakszucht.

Directeuren en managers zien etiquette als stoffige spelregels, zoals tafelmanieren of het dragen van de juiste kleding. Door je niet te verplaatsen in de ander of de bijeenkomst voor te bereiden ontstaat er onbegrip tijdens vergaderingen, praten mensen langs elkaar heen en worden opdrachten niet gegund. Wolbrink: ‘De aversie tegen businessetiquette moet in de ijskast en de zakelijke relatie moet meer in het teken staan van de relatie zelf. De huidige basis voor zakelijke contacten is te veel transactiegedreven en zenden (2.0). In de nabije toekomst gaat het echter vooral weer om het gunnen en dus om de relatie (3.0). Om dit te bereiken, moet het niveau van de emotionele intelligentie en dus ook van de etiquettekennis omhoog.’ Etiquette zijn geen protocol, maar beleefdheidsnormen om de gesprekspartner op zijn gemak te stellen. De vraag is dus hoe jij maximaal positieve invloed kunt uitoefenen, jij jezelf kan en moet positioneren om ervoor te zorgen dat ’t klikt.

Enkele belangrijke uitkomsten:

  • 45% geeft aan de etiquette niet van huis uit meekrijgt.
  • 75% gebruik zeer vaak of constant ‘etiquette’ om de ander te beïnvloeden. Online denkt hier maar 45% aan.
  • 69% wil graag een sociale media code
  • Communicatie en zakelijke etiquette vindt men belangrijker dan kleding- en tafeletiquette.
  • Voor een goed imago zijn uiterlijke verzorging, de kleding, werkgever en vrienden belangrijker dan de auto, telefoon en tas
  • 80% geeft aan dat de ‘etiquette’ even belangrijk of zelfs belangrijker wordt de komende tijd
  • Internationaal schalen we onszelf als botte boeren in want we geven onszelf een lager cijfer dan België, Frankrijk, Duitsland en Spanje en natuurlijk ook i.v.m. Engeland, India, China en Japan.
  •  

    Het boek Business Etiquette 3.o wordt uitgegeven door Academic Services en is nu verkrijgbaar in de boekhandel.


Share: